Contributie

Junioren A  Basisschool   (peildatum 1 januari 2024)  € 65,00 excl. tennislessen
Junioren B 13 tot en met 16 jaar (peildatum 1 januari 2024)  € 75,00 excl. tennislessen
Senioren A 17, 18 en 19 jaar of Student (max. 25 jr.) (peildatum 1 januari 2024)   € 115,00
Senioren B  20 jaar of ouder                   (peildatum 1 januari 2024)    € 140,00
Zomerchallenge leden  Juni/Juli/Aug €  45,00 incl. 3 intro lessen
Pasjesleden Senior elders lid  per competitieronde  €  20,00
Pasjesleden Senior geen lid elders per competitieronde   €  50,00
Pasjesleden Junior A en B    elders lid  €  00,00
(groot)Ouder lid met kind tot 18:00u            €  25,00
Open toernooi lid NL  Lid bij club buiten NL €  50,00 en na 2 activ. €25,00 restitutie 

 

- Het “niet-spelend” lidmaatschap voor die leden die om bepaalde redenen het hele seizoen niet kunnen tennissen of voor hen die de vereniging enkel financieel willen steunen, kost € 15,- voor jeugdleden en € 30,- voor seniorleden. Indien deze situatie in 2024 voor U van toepassing is, wordt U verzocht dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de secretaris.

- Wij stellen het zeer op prijs dat U de contributie zo spoedig mogelijk, na ontvangst van de nota daartoe, betaalt. 

- Het bankrekeningnummer van TVL: NL69 RABO 0128 4052 79 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 51461062

Adres

Graanmolen 8 (navigatie: Heerbaan 6)
6091 PN Leveroy

KVK-nummer

40175977